Objednávka


Prosím, vyplnte nezáväznú objednávku a my Vás budeme kontaktovať.

 

Zvoľte jazykSúhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov

V zmysle zákona Slovenskej republiky č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý najmä v § 19-30 upravuje práva dotknutej osoby v oblasti spracovania osobných údajov, zaslaním formulára vyjadrujem súhlas spracovaním osobných údajov za účelom administrácie.

Som si vedomý/á, že stiahnutie tohto súhlasu bude mať za následok zrušenie tejto žiadosti, akoby nebola podaná.